Konfrans 1
 
«Plastik Cərrahiyyə»
İctimai Birliyinin sədri
t.ü.e.d., prof V.M.Qələndərov
″...Ümumiyyətlə dinamik və sürətli bir şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya istiqamətində irəliləyən respublikamızın, bütün sahələrdə olduğu kimi müasir tibb elminin plastik cərrahiyyə sahəsində də inkişafın və eləcə də bu sahədə elmi-praktik tədqiqat işlərinin təkmilləşdirilməsinin və əldə olunan nəticələr ilə dünya tibb elminə yeni töhvələrin verilməsinin reallaşdırılmasında aktiv iştirakını təşkil etmək bizim vətəndaş borcumuzdur...! ″
Üzvlərimiz,1 ədəd şəkil və CV formalarını hazırlayıb drtale@gmail.com mail ünvanına göndərə bilərlər.
Azərbaycan Odlar Yurdu
Azerbaijan Land Of Fire
Created TechGroup