23 dekabr 2017-ci il
Plastik Cərrahiyyə İctimai Birliyinin Uzman həkimləri ilə iclasımızdan.
I. ÜMUMİ MÜDDƏLAR.

• «Plastik Cərrahiyyə» İctimai Birliyi (bundan sonra- Birlik adlandırılacaq) ümumi maraqlar əsasında birləşmiş, könüllülük, üzvlərinin hüquq bərabərliyi prinsipləri əsasında yaradılan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan ə əldə edilən gəliri öz üzvləri arasında bölməyən qeyri-hökümət təşkilatıdır və fəaliyyəti ölkə əraisini əhatə edir.
• Birlik öz fəaliyyətiniAzərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, « Qeyri-H ökümət Təşkilatları ( İctimai Birliklər və Fondlar ) haqq ında » Azərbaycan Respublikasının Qanunu, digər normativ-hüquqi aktlar və bu Nizamnamə əsasında həyata keçirir.
• Birlik Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alındığı vaxtdan hüquqi şəxs statusu qazanır.
• Birliyin hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Şəfayət Mehdiyev küçəsi, 558-ci məhəllə, ev 43, 44, 45.(ətraflı)
Konfrans Şəkillərimizdən
«Plastik Cərrahiyyə» İctimai Birliyinin
N İ Z A M N A M Ə
 
«Plastik Cərrahiyyə»
İctimai Birliyinin sədri
t.ü.e.d., prof V.M.Qələndərov
″...Ümumiyyətlə dinamik və sürətli bir şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya istiqamətində irəliləyən respublikamızın, bütün sahələrdə olduğu kimi müasir tibb elminin plastik cərrahiyyə sahəsində də inkişafın və eləcə də bu sahədə elmi-praktik tədqiqat işlərinin təkmilləşdirilməsinin və əldə olunan nəticələr ilə dünya tibb elminə yeni töhvələrin verilməsinin reallaşdırılmasında aktiv iştirakını təşkil etmək bizim vətəndaş borcumuzdur...! ″
Üzvlərimiz,1 ədəd şəkil və CV formalarını hazırlayıb drtale@gmail.com mail ünvanına göndərə bilərlər.
Azərbaycan Odlar Yurdu
Azerbaijan Land Of Fire
Created TechGroup