23 dekabr 2017-ci il
Plastik Cərrahiyyə İctimai Birliyinin Uzman həkimləri ilə iclasımızdan.
Konfrans Şəkillərimizdən
5th International Congress of Lip Cleft and Palate 26-28 October 2018 Baku, Azerbaijan Turkish Cleft Lip and Palate Society Society of Plastic Surgery Azerbaijan
 
«Plastik Cərrahiyyə»
İctimai Birliyinin sədri
t.ü.e.d., prof V.M.Qələndərov
″...Ümumiyyətlə dinamik və sürətli bir şəkildə dünya birliyinə inteqrasiya istiqamətində irəliləyən respublikamızın, bütün sahələrdə olduğu kimi müasir tibb elminin plastik cərrahiyyə sahəsində də inkişafın və eləcə də bu sahədə elmi-praktik tədqiqat işlərinin təkmilləşdirilməsinin və əldə olunan nəticələr ilə dünya tibb elminə yeni töhvələrin verilməsinin reallaşdırılmasında aktiv iştirakını təşkil etmək bizim vətəndaş borcumuzdur...! ″
Üzvlərimiz,1 ədəd şəkil və CV formalarını hazırlayıb drtale@gmail.com mail ünvanına göndərə bilərlər.
Azərbaycan Odlar Yurdu
Azerbaijan Land Of Fire
Created TechGroup